Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Geografiska Informationssystem - en introduktion för lärare

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en bred teoretisk och praktisk grund för vidare självständigt arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografiska problemställningar genom praktiska tillämpningar inom t.ex. miljö och samhälle. Exempel hämtas från såväl svenska som internationella förhållanden och varierar i skala från lokala till regionala. Kursen är indelad i tematiska moment som omfattar teori och praktik, oftast i form av praktisk övning av färdigheter men även teoretiska uppgifter kopplade till kursmoment förekommer. Eftersom kursen i huvudsak riktar sig till lärare så läggs stor vikt vid didaktiska aspekter och lärandeprocesser. Kursen innehåller både mindre och mer omfattande moment som inbegriper framtagning av eget kursmaterial och förslag till både teoretiska och praktiska kursmoduler baserat på relevanta kursplaner (grundskola eller gymnasia)

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/ngea23

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

course coordinator karin [dot] larsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp akademiska studier samt att den sökande är antagen till lärarutbildning, har påbörjat lärarutbildning eller genomgått lärarutbildning. Sökande utan anknytning till läraryrket hänvisas till kursen NGEA18.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

7 juni 2021 - 24 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Geografiska Informationssystem - en introduktion för lärare är 18 125 SEK.