Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Ekosystemmodellering

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att använda simuleringsmodeller inom miljösektorn. Kursen behandlar några av de processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och relevanta sektorer och näringar.

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att använda simuleringsmodeller inom miljösektorn. Simuleringsmodeller är viktiga redskap och används inom förvaltningar och företag för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering men systemen används även i forskningssammanhang för att beskriva komplexa system och samband. Kursen behandlar några av de processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och relevanta sektorer och näringar. Kopplingar görs till sektorsrelevanta frågeställningar och till aktuella tillämpningsområden inom exempelvis forskning, miljöförvaltning och de areela näringarna. Övning i användningen av datorbaserade analys- och presentationsverktyg, informationssökande samt muntlig och skriftlig presentationsteknik ingår som en del i undervisningen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/ngen02

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Anders Ahlström

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga studier inklusive NGEA07 och NGEA04 eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Ekosystemmodellering är 36 250 SEK.