Naturgeografi: Ekosystemmodellering

Kurs 15 högskolepoäng

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att använda simuleringsmodeller inom miljösektorn. Simuleringsmodeller är viktiga redskap och används inom förvaltningar och företag för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering men systemen används även i forskningssammanhang för att beskriva komplexa system och samband. Kursen behandlar några av de processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och relevanta sektorer och näringar. Kopplingar görs till sektorsrelevanta frågeställningar och till aktuella tillämpningsområden inom exempelvis forskning, miljöförvaltning och de areela näringarna. Övning i användningen av datorbaserade analys- och presentationsverktyg, informationssökande samt muntlig och skriftlig presentationsteknik ingår som en del i undervisningen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/ngen02

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: Susanna Olsson, e-mail: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se, phone: +46 46 222 36 22

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga studier inklusive NGEA07 och NGEA04 eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Urvalsgrupper VT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 12 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Ekosystemmodellering är 36 250 SEK.