Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen innehåller teoretiska grunder för programmering och tillämpning av programmering i geomatik, naturgoegrafi och ekosystemvetenskap. I kursen förekommer ett stort antal olika programmeringsuppgifter och mycket självständigt arbete individuellt och i grupp för att lösa olika relevanta problem med hjälp av egenprogrammerade applikationer. Förutom inledande programmeringsövningar av grundläggande karaktär hämtas de flesta problemställningarna från realistiska och relevanta tillämpningssituationer från forskning eller annan verksamhet. Stor vikt ges till anpassning och intergration av egna program i befintliga applikationer för att effektivisera en arbetsprocess.

Kursen genomförs med olika undervisningsformer där föreläsningar och praktiska övningar dominerar. Kursen är uppdelad i tre huvudmoduler. Modul 1 fokuserar på grundläggande programmering för naturvetenskapliga tillämpningar. I modulen ingår tekniker för variabelhantering, in och utmatning av data, logiska operationer, loopar, grafikhantering, matris- och vektorhantering, etc samt tillämpningar för statistik, raster-GIS, numeriska metoder och enklare ekosystemmodellering. Modul 2 behandlar objektsorienterad programmering. Tillämpningarna tas i första hand från analys av rumsliga problem med koppling till GIS. Kursen avslutas med modul 3 som innehåller en uppgift som genomförs individuellt eller i grupp där studenten ges möjlighet att specialisera sig på tillämpningar av de programmeringsspråk som ingår i kursen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/ngen13

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: Susanna Olsson, e-mail: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se, phone: +46 46 222 36 22

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst 90 högskolepoäng i naturvetenskap eller teknik på grundläggande nivå av vilka minst 15 högskolepoäng GIS, t.ex. NGEA11 eller motsvarande bör ingå.

Matematik D och Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap är 36 250 SEK.