Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Geografiska databaser

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i GIS och fjärranalys och för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, alla inriktningar.

Kursen syftar till att studenten ska inhämta teoretisk förståelse för hur en geografisk databas är uppbyggd och hur den kan användas. Kursen har även fokus på att studenten efter genomgången kurs ska ha tillägnat sig praktisk förmåga att modellera, skapa och använda en geografisk databas på ett korrekt sätt.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • förklara hur frågespråk kan användas för att skapa en avancerad relationsdatabas och hur det används för avancerad utsökning av data
  • beskriva hur geografiska data lagras på ett sökbart sätt i en databas
  • analysera för- och nackdelar med att lagra geografiska data i en databas jämfört med att lagra dem i en filstruktur
  • redogöra för grundläggande koncept inom objektsorienterad modellering, och förklara hur objektsorienterad modellering kan användas för att beskriva strukturen för en geografisk databas.
  • självständigt skapa en objektsorienterad modell för strukturen i en geografisk databas med hjälp av ett standardverktyg för databasmodellering
  • kommunicera med en databas utvecklad för geografiska data.

 

Kursens innehåll omfattar centrala begrepp och koncept för att hantera geografiska databaser, med speciellt fokus på rumsliga databaser, objektsorienterad modellering av innehållet i geografiska databaser, frågespråket SQL (och rumslig utveckling av detta) samt indexering av rumslig data. Koncepten öppen källkod för geografiska databaser och s.k. “Volunteered Geographic Information” (VGI) ingår också i kursen.

Undervisning

Undervisningen utgörs av teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. De praktiska övningarna knyter an till de teoretiska koncepten och belyser dessa med data från relevanta tillämpningar. Kursen innehåller också ett avslutande obligatoriskt projekt som avrapporteras skriftligt i grupp. Deltagande i övningar och projekt samt tillhörande moment är obligatoriskt.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Susanna Olsson

Telefon: +46 46 2223622

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Studerandeexpeditionen naturgeografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i naturvetenskap eller teknik av vilka minst 15 poäng ska vara inom geografisk informationsvetenskap motsvarande NGEA11 Geografiska informationssystem - grundkurs 15 hp. Engelska 6/B.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Geografiska databaser är 19 375 SEK.