Numerisk analys: Numerisk approximation

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursinnehåll: Approximationsproblemet: Normer, approximationsrum, Weierstrass sats. Bästa approximation i Euklidiska rum: Existens, entydighet, karakterisering av bästa approximanter, dualer. Konstruktion av bästa approximationer: Ortogonalitet, Tjebysjovpolynom, Haar-rum, utbytesalgoritmen.

Course contents:

  • The approximation problem: Norms, approximation spaces, the Weierstrass theorem.
  • Theory of best approximation in Euclidean spaces: Existence, uniqueness, characterisation theorems, duals.
  • Construction of best approximations: Orthogonality, Chebyshev polynomials, Haar spaces, the exchange algorithm.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lu.se

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kunskaper motsvarande kurserna MATB21 Flervariableanalys 1, 7,5 hp, MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp, MATB23 Flervariabelanalys 2, 7,5 hp, NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp och NUMA41 Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Numerisk analys: Numerisk approximation är 18 125 SEK.