Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Numerisk analys: Simuleringsverktyg

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge studenter i en sen fas av utbildningen möjligheten att praktiskt arbeta i små arbetslag med industrinära beräkningsproblem inom modellering av komplexa mekaniska system. Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska förvärva fördjupad kunskap om numeriska metoder för ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor, numeriska metoder för att lösa stora system av ickelinjära ekvationssystem samt tillämpningar av matematiska metoder som återfinns på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg.

Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge studenter i en sen fas av utbildningen möjligheten att praktiskt arbeta i små arbetslag med industrinära beräkningsproblem inom modellering av komplexa mekaniska system. Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska förvärva fördjupad kunskap om numeriska metoder för ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor, numeriska metoder för att lösa stora system av ickelinjära ekvationssystem samt tillämpningar av matematiska metoder som återfinns på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor: Anna-Maria [dot] Persson [at] math [dot] lu [dot] se 

Studievägledare: Kjell. Elfstrom [at] math [dot] lu [dot] se

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Engelska 6/B och 90 hp i matematik och numerisk analys inklusive kunskaper motsvarande kurserna NUMN20 Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Numerisk analys: Simuleringsverktyg är 18 125 SEK.