Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

På denna kurs kommer du att få utveckla teoretiska och metodologiska kunskaper om den planerings- och genomförandeprocess som en behovsanalys för kompetensutveckling innebär.

PEDB03, Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik. Ges hösttermin. Grundkurs. (En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.)

Kursen består av två parallella spår. Det ena spåret är teoretiskt och metodologiskt medan det andra utgörs av en praktisk uppgift där de studerande ute på fältet använder sig av teori och metod för att göra en omfattningsmässigt begränsad men dock verklig behovsanalys i en organisation de själva väljer.

Inledningsvis diskuteras och analyseras kompetensbegreppet mot bakgrund av dagens arbetsmarknad. Frågor som rör vad utveckling av kompetens kan innebära och vilka krav sådan utveckling ställer tas också upp. Fortsättningsvis undersöks vad en behovsanalys kan vara och på vilka sätt och under vilka förutsättningar den kan tjäna som grund för beslut om kompetensutveckling.

Därefter skiftar kursen fokus till metod för behovsanalys. Här integreras undervisning i grundläggande forskningsmetodik med genomförandet av den praktiska uppgiften. Områden som tas upp i lektions- och/eller workshopform är således till exempel urval, metod för datainsamling, sammanställning och tolkning av data och rapportering. Kursens teoretiska del avslutas med hur resultatet från en behovsanalys används - beslut om målgrupp, målgruppsanalys, formulering av mål och planering för genomförande av en insats kommer därmed att beröras.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Läs mer om friståendegrundkurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/grundkurser-pa-grund…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 15 hp ämnesstudier i pedagogik

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 1 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik är 25 000 SEK.