Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Du får fördjupad insikt och förståelse gällande arbetslivspedagogiska teorier och förändringsprocesser inom områdena organisation, medarbetarskap och ledarskap. Kursen syftar också till att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt i relation till personal- och arbetslivsfrågor.

PEDB15, Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv. Ges vårtermin. Fortsättningskurs. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.)

Kursen består av två delar:

Del 1 Organisation och ledarskap

Organisationsförändring analyseras mot bakgrund av relationer mellan grupper i organisationer och i omvärlden. Betydelsen av organisationers struktur,  kultur och kommunikation för individers möjligheter till ansvarstagande och utveckling diskuteras varvid förändringsprocesser betraktas som en kontext med särskild betydelse för detta. Särskilt avseende fästs vid betydelsen av ledares och medarbetares förhållningssätt till förändring och lärande.

Begreppet ledarskap analyseras och problematiseras med särskilt fokus på utvecklande ledarskap. Relationen mellan ledare och medarbetare fokuseras med särskilt avseende på möjligheter att utöka sina respektive handlings- och interaktionsutrymmen. Vidare behandlar kursen frågor om hur individer och grupper påverkas av arbetssituationen. Betydelsen av begrepp som makt, grupprocesser, empowerment och delegation diskuteras och analyseras mot bakgrund av fall inom arbetslivsområdet.

Del 2 Medarbetares lärande och utveckling.

Här beskrivs och granskas medarbetarskap med fokus på kommunikation, och lärandeerkännande. Begreppet problematiseras och kritiska frågor kring medarbetarskap lyfts reflekterande. Medarbetares lärande problematiseras och diskuteras med utgångspunkt i olika teoretiska traditioner. Lärande analyseras utifrån teman såsom identitet, erkännande, kommunikation, erfarenhet och kollektiva processer.

Diskussionen kring makt, grupprocesser och empowerment lyfts återigen upp men här med fokus på medarbetarperspektivet.

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-pa-grundniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 30 hp i pedagogik.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 4 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv är 25 000 SEK.