Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik: Arbetslivspedagogik: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

PEDK21, Pedagogik: Arbetslivspedagogik – kandidatkurs. Ges hösttermin. (Du är behörig till kandidatkursen efter att du har läst grund- och fortsättningskurs, dvs 60 hp, i ditt ämne. Det kan även finnas krav på vissa moment.)

Denna kurs ges för sista gången höstterminen 2022.

Kursens tre delkurser har följande innehåll:

Delkurs 1. Arbetslivspedagogisk fördjupning, (7,5 högskolepoäng)

Inom ramen för delkurs ett förs en fördjupad diskussion kring det arbetslivspedagogiska områdets tre centrala delområden: organisationsutveckling, ledarskap samt lärande i arbetslivet utifrån ett aktuellt tema. Du får analysera och kritiskt granska aktuella avhandlingar på området med avseende på såväl teoretiska som metodologiska utgångspunkter och konsekvenser

Delkurs 2. Vetenskapliga inriktningar och metoder inom pedagogisk forskning (7,5högskolepoäng)

Delkursen inleds med en orientering om vetenskapsteoretiska frågeställningar med anknytning till arbetslivspedagogisk forskning. Avsikten är att belysa att olika traditioner/riktningar ofta försöker besvara frågor av olika karaktär och därför utnyttjar skilda metoder för insamling och analys av data. Utifrån dina tidigare kunskaper och färdigheter på metodområdet diskuteras och problematiseras sedan dessa metoder.

Delkurs 3. Examensarbete för kandidatexamen (15 högskolepoäng)

Ett examensarbete genomförs under handledning. Arbete kan utgöras av en undersökning, ett utrednings-/utvecklingsarbete eller ett planläggningsarbete för ett större forskningsprojekt. Arbetet kan vara av empirisk eller teoretisk karaktär och skall uppfylla krav på vetenskaplighet och redovisas i form av ett vetenskapligt arbete

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kandidatkurser-pa-grundniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt PEDB03 Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik eller PEAB07 Pedagogik: Ämnesfördjupning & grundläggande forskningsmetodik, PEDB15/PEDB33 Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv och PEDB16/PEDB34 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 26 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Pedagogik: Arbetslivspedagogik: Kandidatkurs är 50 000 SEK.