Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

PEDM24, Pedagogik: Examensarbete för masterexamen. Ges hösttermin och vårtermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.)

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i pedagogisk teori och goda färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang.

I kursens huvudmoment ska du författa en vetenskaplig uppsats. Inom uppsatsarbetet läggs stor vikt vid att du självständigt identifierar och formulerar en pedagogisk frågeställning och att du aktivt följer utvecklingen och forskningen inom det fält som din frågeställning redogör för.

Du ska på egen hand formulera ett kvalificerat forskningsproblem, välja lämpliga insamlingsmetoder, bearbeta ett omfattande teoretiskt och empiriskt material och redovisa analyser, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete. 

Forskningsprocessen genomförs i samråd med en handledare som utses av institutionen. Handledarens uppgift är att ge konstruktiv feedback och handleda dig genom arbetsprocessen. Ansvaret för såväl genomförandet som det färdiga examensarbetet vilar på dig själv.

Du kan välja att skriva på svenska eller engelska.

I anslutning till uppsatsen ordnas seminarier där opposition på annan uppsats ingår.

Vad är skillnaden mellan master och magister?

Masterexamen uppnås efter 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå. Den tvååriga masterexamen är en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå och kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits). Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).   

En magisterexamen eller en "ett-årig master" är också en påbyggnad av en treårig examen men kräver istället totalt fyra års studier.  

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs genomgången kurs PEDN11 Pedagogik som vetenskapligt område, 15 högskolepoäng eller motsvarande, ytterligare minst 15 högskolepoäng ämnesstudier i pedagogik, minst 30 hp vetenskapsteori och metod ( varav minst 7,5 hp vetenskapsteori och minst 15 hp metod) Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Pedagogik: Examensarbete för masterexamen är 55 000 SEK.