Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

PEDN17, Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD. Ges hösttermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.)

Första halvan av kursen behandlar teoretiskt förutsättningarna för och utvecklingen av postindustriellt arbete. Internationella forskningsperspektiv på personalutveckling (human resource development) i postindustriellt arbete presenteras och diskuteras. Performativa och kritiska perspektiv jämförs i forskning rörande mänskliga resurser i organisationer.

Under den andra halvan av kursen ska du producera självständigt ett konferens-bidrag inom kursens innehållsliga område. Detta bidrag ska presenteras och granskas under ett examinationsseminarium

Kursen vänder sig till dig som studerar inom PA-området och som vill utvidga avancerade kunskaper om, färdigheter i och förhållningsätt till komplexa frågeställningar inom temat arbetsliv, professionell kompetens och kompetensutveckling. Temat behandlas utifrån såväl sociologiska som arbetslivspedagogiska perspektiv.

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Caroline Spannel Brnelic

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 150 hp, vari ska ingå 90 hp, inklusive examensarbete, i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD är 31 250 SEK.