Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket)

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I fortsättningskursen i statistik fördjupar du dina kunskaper inom fyra områden av statistik: statistisk teori, programmering, urvalsmetoder och regressionsanalys. Du kommer också att träna räknefärdighet och matematisk bevisföring.

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av fyra kurser. Kurserna kan även sökas var för sig, men om du vill läsa alla fyra så är det fördelaktigt att söka kurspaketet.

STAG31 Statistik: Statistisk teori, 7.5 högskolepoäng

Under kursen kommer du att studera statistikens tre grundläggande delar:

  • Sannolikhetsteori
  • Skattningsteori
  • Testteori

Genom hela kursen kommer begreppet fördelning att vara centralt. I sannolikhetsläran utgör de kontinuerliga fördelningarna och diskreta fördelningar med oändliga utfallsrum en viktig del. Du kommer vidare att öva mycket på att bestämma väntevärden och varianser.

Inom skattningsteori introduceras du till olika skattningsmetoder som momentskattningar, minsta-kvadratskattningar och maximum-likelihoodskattningar. Vi diskuterar skattningars egenskaper såsom väntevärdesriktighet, effektivitet och konsistens.

Vi studerar testteori genom att härleda olika testfunktioner och diskutera deras egenskaper såsom nivå och styrka.

Dessutom kommer du under kursens gång att fördjupa dina kunskaper i matematik och dina räknefärdigheter. Du kommer att studera funktioner, derivata och integraler, byggstenar som behövs för att bygga upp den statistiska teorin.

STAG32 Statistik: Programmering för statistiker, 7.5 högskolepoäng

I den här kursen får du lära dig att programmera från grunden. Du kommer dels att få lära dig allmänna principer inom programmering som olika datatyper, programflödesstyrning (t.ex. loopar och villkorsatser) samt hur man strukturerar program med funktioner och klasser. Dessutom kommer du att få lära dig programmering som är mer specifikt inriktad på statistik och ofta bygger på att generera slumptal, t.ex. simuleringar. Dessutom kommer du att få lära dig om s.k. beräkningsitensiva metoder som kräver väldigt många beräkningar och vilka krav de ställer på dig som programmerare.

I kursen kommer det statistiska programspråket R att läras ut.

STAG23 Statistik: Regressionsanalys, 7.5 högskolepoäng

Under kursen studeras enkel linjär och multipel regression. Du kommer att lära dig hur modellerna skattas, vilka egenskaper skattningarna har och hur man kan dra slutsatser utifrån skattningarna. Stor vikt läggs vid att validera modellerna. Detta sker främst med hjälp av grafiska analysmetoder. Du kommer att lära dig hur man kan hantera olika typer av avvikelser, t.ex. korrelerade feltermer. Dessutom kommer du att få lära dig grunderna i matrisräkning.

STAG34 Statistik: Stickprovsteori, 7.5 högskolepoäng

Du kommer att studera bl.a. obundet, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning. Vidare kommer du att få lära dig metoder för att skatta hur stor en population är. Stor vikt fästs vid att du ska lära dig att härleda egenskaper hos de olika metoderna, där fokus framför allt ligger på att studera skattningars väntevärde och varians. Dessutom kommer du att få ta lära dig om mer praktiska aspekter av enkätundersökningar som bortfall och hur man kan kompensera för detta.

Efter kurserna

När du har läst alla kurserna (samt STAA40) är du behörig att läsa kandidatkursen i statistik. Dessutom har du goda såväl teoretiska som praktiska kunskaper i statistik, dataanalys och programmering.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Statistiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 89 21

http://www.stat.lu.se

Viktoria Svenby

Studievägledare

viktoria [dot] svenby [at] ics [dot] lu [dot] se

Pierre Carbonnier

Studievägledare

+46 46 222 89 06

pierre [dot] carbonnier [at] stat [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande STAA41 Statistik: Grundkurs 1, 15 hp (vilket t ex motsvaras av momenten 2201-2204, 15 hp, i STAA40 Statistik: Grundkurs, 30 hp, eller momenten 1101-1103, 15 hp, i STAA30 Statistik: Grundkurs, 30 hp)

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,26
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,30

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 20 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) är 50 000 SEK.