Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Allmänt

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur stress påverkar vår förmåga att agera i olika personliga eller yrkesrelaterade sammanhang. 

Situationsberoende stress, där arbete ska utföras under kort tid med höga krav på kvalitet, och där resurser kan vara knappa, genomsyrar många yrkesgruppers vardag. Till exempel ställs anställda inom brandkår, polis och sjukvården ofta inför svåra situationer, där den mentala kapaciteten sätts på prov och där utfallet kan få stora konsekvenser för alla inblandade.

Ett viktigt begrepp på delar av kursen som rör arbetsorganisationen är risker samt hur riskhanteringen kan lägga grunden för hur stressande situationer kan uppkomma.

Kursens innehåll

Målet med kursen är dels att ge en ökad förståelse för vilka konsekvenser stress kan få på olika former av prestation, men även hur olika former av riskbeteende kan lägga grunden för att stressande situationer kan uppkomma. Kursen har även som mål att ge dig verktyg för att kunna ta fram interventioner för att minska stress och risk framförallt i arbetslivet.

Teman som kommer att behandlas är bl.a:

  • beslutsfattande- och minnesprestation under stress
  • motorik och stressfysiologi
  • arbetsbelastning
  • kommunikation under stress
  • riskbegreppet
  • säkerhetskultur
  • interventioner för att minska risker
  • ledarskap under stress.

Kursen belyser dessa aspekter både från ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, med hjälp av riktiga fall. 

Kom ihåg att detta inte är en självhjälpskurs för att lära sig hantera egna reaktioner på stress. Om du är intresserad av ångestproblematik och utbrändhet rekommenderar vi kursen Hälsa och välbefinnande istället.

Undervisning och examination

Undervisningen äger rum i form av föreläsningar och seminarier. Examination sker i form av en salsskrivning, en hemskrivning och framställande av en självständig gruppuppgift. Seminarierna bygger på aktivt deltagande med obligatorisk närvaro.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.psy.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kursutbud

Kontakt

Institutionen för psykologi
Paradisg. 5 P och Allhelgona Kyrkog. 14 O, 14 M, Lund
Box 213, 221 00 Lund

Åsa Arvidsson

Studievägledare

asa [dot] arvidsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Kristian Almquist

Studievägledare

+46 46 222 91 22

kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se

Anna Hjalmers Mattsson

Studievägledare

+46 46 222 87 54

anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Ingela Petersson

Studievägledare

+46 46 222 80 91

ingela [dot] petersson [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På svenska

21 januari 2019 - 9 juni 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,56

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,33

Folkhögskolebetyg (BF)3,00

Högskoleprovet (HP)0,30

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 201990 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen