Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur stress påverkar vår förmåga att agera i olika personliga eller yrkesrelaterade sammanhang. 

Situationsberoende stress, där arbete ska utföras under kort tid med höga krav på kvalitet, och där resurser kan vara knappa, genomsyrar många yrkesgruppers vardag. Till exempel ställs anställda inom brandkår, polis och sjukvården ofta inför svåra situationer, där den mentala kapaciteten sätts på prov och där utfallet kan få stora konsekvenser för alla inblandade.

Ett viktigt begrepp på delar av kursen som rör arbetsorganisationen är risker samt hur riskhanteringen kan lägga grunden för hur stressande situationer kan uppkomma.

Kursens innehåll

Målet med kursen är dels att ge en ökad förståelse för vilka konsekvenser stress kan få på olika former av prestation, men även hur olika former av riskbeteende kan lägga grunden för att stressande situationer kan uppkomma. Kursen har även som mål att ge dig verktyg för att kunna ta fram interventioner för att minska stress och risk framförallt i arbetslivet.

Teman som kommer att behandlas är bl.a:

  • beslutsfattande- och minnesprestation under stress
  • motorik och stressfysiologi
  • arbetsbelastning
  • kommunikation under stress
  • riskbegreppet
  • säkerhetskultur
  • interventioner för att minska risker
  • ledarskap under stress.

Kursen belyser dessa aspekter både från ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, med hjälp av riktiga fall. 

Kom ihåg att detta inte är en självhjälpskurs för att lära sig hantera egna reaktioner på stress.

Undervisning och examination

Undervisningen äger rum i form av föreläsningar och seminarier. Examination sker i form av en salsskrivning, en hemskrivning och framställande av en självständig gruppuppgift. Seminarierna bygger på aktivt deltagande med obligatorisk närvaro.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar är 25 000 SEK.