Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Översiktskurs I

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt

Välkommen till översiktskurs 1 i psykologi på deltid-distans. Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig en god allmän teoretisk orientering inom ämnet psykologi. Kursen löper på deltid under hela terminen (15 högskolepoäng). Det övergripande syftet med de två delkurserna är att genom en bred presentation av modern forskning och teorier inom psykologin ge en god grund för fortsatta studier i ämnet. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende och inre upplevelser. Kursen ges helt på distans vilket innebär att inga moment på kursen kräver närvaro på plats.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1. Biologi och kognition (7,5 högskolepoäng)
Delkursen ger ett biologiskt perspektiv på beteende och psykologiska förklaringar till
hur kognitiva processer som minne och beslutsfattande fungerar.


Delkurs 2. Utveckling, emotion, psykisk hälsa, sjukdom och behandling (7,5
högskolepoäng)
Delkursen tar upp hur individen utvecklas över livsloppet samt ger psykologins
perspektiv på orsakerna bakom vanligt förekommande psykiska problem som ångest
och depression, och vilka behandlingsmetoder som har visat sig vara verksamma 

Efter kursen

Efter att ha gått kursen kommer du bland annat:

  • att ha kunskap om hur gener och hjärnan påverkar beteendet
  • hur vi uppfattar vår omvärld genom våra sinnen
  • hur inlärning, tänkande och minne fungerar
  • vilka drivkrafter som ligger bakom mänskligt beteende
  • hur vi reagerar känslomässigt på olika händelser
  • hur psykologiska egenskaper utvecklas
  • samt om psykisk sjukdom och behandling.

Psykologins områden blir belysta från de olika perspektiv som utmärker ämnet idag.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för psykologi

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 16A, 16B, 18A, 18B och 18C, 22350 Lund

Postadress
Box 213, 221 00 Lund

http://www.psy.lu.se/

Åsa Arvidsson

Studievägledare

+46 46 222 87 59

asa [dot] arvidsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Kristian Almquist

Studievägledare

+46 46 222 91 22

kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se

Elin Holgersson

Studievägledare

+46 46 222 91 15

elin [dot] holgersson [at] psy [dot] lu [dot] se

Anna Hjalmers Mattsson

Studievägledare

+46 46 222 87 54

anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Ingela Petersson

Studievägledare

+46 46 222 80 91

ingela [dot] petersson [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-04-17

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Översiktskurs I är 25 000 SEK.