Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Översiktskurs II

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt

Välkommen till översiktskurs 2 i psykologi på deltid-distans. Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig en god teoretisk och praktisk orientering om grundläggande vetenskapliga metoder inom psykologin. Kursen löper under hela terminen (15 högskolepoäng). Kursen är uppdelad i två delkurser. Under delkurs 1 ges en kort introduktion till vetenskapsteori, de viktigaste psykologiska forskningsmetoderna, samt undervisning och övningar i statistik. Under delkurs 2 genomförs ett projektarbete i grupp där de förvärvade kunskaperna från delkurs 1 kan tillämpas praktiskt. Kursen ges helt på distans vilket innebär att inga moment på kursen kräver närvaro på plats.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1. Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologin (7.5 högskolepoäng)
Delkursen tar till fördjupad diskussion upp de vanligaste psykologiska
undersökningsmetoderna som tidigare har introduceras som en del av undervisningen
under de tre första delkurserna. I denna delkurs ges även föreläsningar och övningar i
statistik för att man ska kunna bearbeta de data som psykologiska undersökningar
ger. Kursen ger även en introduktion i kvalitativ metodik.


Delkurs 2. Projektarbete (7.5 högskolepoäng)
Delkursen består av ett projektarbete i grupp där metodträningen och kunskaperna från
delkurs 1 får praktisk tillämpning under lärarhandledning. Under delkursen kommer ni att få planera och genomföra ett litet forskningsprojekt där ni i samråd med handledaren väljer forskningsfråga och metoder för att genomföra undersökningen. Vanliga steg i forskningsprocessen, så som: problemformulering, datainsamling, statistiska analyser och rapportskrivning kommer att genomföras i praktiken.

Efter kursen

Efter att ha gått kursen kommer du bland annat kunna visa kunskap och förmåga om:

  • vetenskapsteoretiska frågor
  • de vanligaste sätten att utforma en psykologisk undersökning,
  • deskriptiv statistik enkla statistiska analysmetoder
  • kvalitativa perspektiv på psykologisk forskning
  • kvantitativa statistiska analysmetoder
  • att kommunicera grundläggande psykologiska kunskaper till olika
  • målgrupper
  • visa förmåga att reflektera genom ett psykologiskt perspektiv på aktuella
  • händelser i samhälle

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Ingela Petersson

Telefon: +46462228091

E-post: studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Elin Holgersson

Telefon: +46462229115

E-post: studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt Psykologi: Översiktskurs I (PSYH01) eller motsvarande grundkurs i psykologi.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 37 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Översiktskurs II är 25 000 SEK.