Omvärldsförändring och ledarskap

Kurs 15 högskolepoäng

Foto av en kvinna som diskuterar.

Beskrivning

Vårt samhälle är inne i en fas av stor förändring. Hur ska man tänka och agera om man vill vidareutvecklas i sin roll som medarbetare eller chef i dagens organisationer? Det pratas alltmer om självledarskap. Vad är det och hur kan man lära sig utveckla det? Vad är viktigt vid omvärldsanalyser och hur hänger det samman med management och ledarskap?

Hur kan man bättre förstå förändringsarbete och gruppdynamik? Hur ska man förstå vad som händer i omvärlden och kan man lära sig att tänka strategiskt? Detta är frågor som behandlas i detta kurspaket. 

Kurspaketet består av två kurser: Att leda och följa i förändring samt Competitive intelligence and strategic thinking.

  • Om du är intresserad av att läsa kurspaketet med kurserna: Att leda och följa i förändring samt Competitive intelligence and strategic thinking på halvfart parallellt under september-oktober så söker du kurspaket: Omvärldsförändring och ledarskap.
  • Vill du bara söka en av kurserna i kurspaketet så gör du det som fristående kurs:
    Att leda och följa i förändring (7,5 hp, sept-okt, halvfart)
    Competitive intelligence and strategic thinking (7,5 hp, sept-okt, halvfart)

Vill du studera en hel termin?

Genom att bygga på kurspaketet med exempelvis en kurs i kriskommunikation under senare delen av terminen, får du en hel termins studier.

Kursen, Crisis communication in organisations and societies, utökar din kompetens ytterligare genom att öka din förståelse för hur kommunikation fungerar i organisationer i kristider.

Du söker kurspaket Omvärldsförändring och ledarskap, och därefter söker du kursen Crisis communication in organisations and societies, 15 högskolepoäng.

Observera att kursen Crisis communication in organisations and societies har lite högre krav på behörighet.

Kurspaketets innehåll

Omvärldsanalys och strategiskt tänkande, 7,5 högskolepoäng, halvfart (september – oktober)

Att leda och följa i förändring, 7,5 högskolepoäng, halvfart (september – oktober)

Läs en hel termin – sök en extra kurs

Kriskommunikation i organisationer och samhällen, 15 högskolepoäng, heltid (november – januari)

Observera att kursen Kriskommunikation i organisationer och samhällen har något högre krav på behörighet.

Anmäl dig på antagning.se

Gå in på antagning.se och skriv "Omvärldsförändring och ledarskap", i den gröna sökrutan.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för psykologi

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 16A, 16B, 18A, 18B och 18C, 22350 Lund

Postadress
Box 213, 221 00 Lund

http://www.psy.lu.se/

Åsa Arvidsson

Studievägledare

+46 46 222 87 54

asa [dot] arvidsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Kristian Almquist

Studievägledare

+46 46 222 91 22

kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se

Anna Hjalmers Mattsson

Studievägledare

anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Isabelle Hansson

Studievägledare

isabelle [dot] hansson [at] psy [dot] lu [dot] se

Ingela Petersson

Studievägledare

+46 46 222 80 91

ingela [dot] petersson [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 30 oktober 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Omvärldsförändring och ledarskap är 25 000 SEK.