Introduktionstermin

Kurs 30 högskolepoäng

Student sitter i en fåtölj men en laptop och skriver. Foto.

Beskrivning

Att läsa på universitet är en upplevelse för livet. Här byggs kompetens för framtiden, nätverk och vänskapsband. Introduktionsterminen har utvecklats för dig som är nyfiken på universitetsstudier, men som ännu inte har en klar uppfattning om inriktning och ditt framtida yrkesliv.

Under introduktionsterminen får du möjlighet att ta del av metoder för att tala, skriva och övertyga, universitetsstudiernas bas samt en genomgång av de vetenskapliga metoderna. Vad är kunskap? Vad är populism och alternativa fakta?

Under introduktionsterminens kurs ”Att påverka framtiden – lärande från universitetets olika områden” får du en helt unik inblick i hur utbildning och forskning, på de åtta olika fakulteterna (områdena) som finns vid Lunds universitet, bidrar till att påverka framtiden.

Introduktionsterminen är en bra grund för vidare universitetsstudier och kan inräknas i flertalet universitetsexamina.

Introduktionsterminens kursinnehåll

Baskurs för universitetsstudier, 7,5 högskolepoäng (januari – mars 2021)

Tala, skriva, övertyga, 7,5 högskolepoäng (januari – mars 2021)

Att påverka framtiden – lärande från universitetets olika områden, 7,5 högskolepoäng (mars – juni 2021)

Att utforska den vetenskapliga metoden, 7,5 högskolepoäng (mars – juni 2021)

Vissa av Introduktionsterminens kurser undervisas på engelska och vissa på svenska.

Öppnas för anmälan
2021-03-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Filosofiska institutionen

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 75 90

https://www.fil.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2021-03-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Introduktionstermin är 55 000 SEK.