Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod.

RÄSA23 Rättssociologi: Fortsättningskurs lär dig att analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Inom kursen ingår ett moment där du får prova på SPSS. Kursen avslutas med en rättssociologisk utvärdering som planeras och rapporteras såväl skriftligen som muntligen.

Tre delar utgör fortsättningskursen:

  1. Rättssociologi fortsättning: Du får fördjupade kunskaper i ämnet rättssociologi och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts- och vetenskapsteoretiska inriktningar. Du övar särskilt på att relatera teoretiska perspektiv till aktuella samhällsföreteelser.
     
  2. Samhällsvetenskaplig teori och metod rättssociologiska perspektiv fortsättning: Du studerar samhällsvetenskapliga teorier med fokus på rättssociologiska klassiker och fördjupade dig i metoder inom samhälls- och rättsvetenskap. I kursen behandlas särskilt betydelsen av rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.
     
  3. Rättssociologisk tillämpning – utvärdering: Delkursen består av ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering av en praktisk verksamhet eller samhällsföreteelse. För utvärderingen tillämpar du en etablerad utvärderingsmetod med grund i rätts- och samhällsvetenskapliga metoder.

Kursen bygger på RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, alternativ RÄSA04 Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs, och kan läsas som fristående kurs. Fortsättningskursen är också valbar termin 3 på Kandidatprogrammet i kriminologi där den då utgör en av de valbara huvudområdena.

Kursen är en campuskurs och ges på plats i Lund

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Anette Salling

Telefon: 046-222 41 55

E-post: anette [dot] salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt kunskaper motsvarande RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, 30 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 35 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs är 57 500 SEK.