Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi: Arbetslivspraktik

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

RÄSA40 Rättssociologi Arbetslivspraktik  

Studenter som läser ämnet Rättssociologi har möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Syftet med kursen är att förbereda studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten dels möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare. Den verksamhetsförlagda praktiken inom rättssociologi kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.

Uppgifterna utförda under praktiken ska ha anknytning till utbildningen och studenten ska ges möjlighet att använda och utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt erhållna genom tidigare studier inom rättssociologi.

Det är studentens ansvar att ordna en praktikplats samt att finansiera resor och bostad under studietiden. Studenten får inte erhålla lön ifrån praktikplatsen. För att bli registrerad på kursen krävs att praktikplatsens handledare och de huvudsakliga arbetsuppgifterna har godkänts av kursens examinator. Undervisning sker genom övningar i form av nätbaserade seminarier samt ett avslutande campusbaserat examinationsseminarium. Deltagande i undervisningen är obligatorisk.

Praktikperioden löper över 20 veckor, varav 16 veckor ska genomföras på praktikplatsen. Undervisningsdelen med inlämningsuppgifter, seminarier samt ett avslutande seminarium med presentation av kursdeltagarnas avslutande inlämningsuppgift omfattar 4 veckor. Praktikdelen motsvarar 24 högskolepoäng och undervisningsdelen 6 högskolepoäng. Senast 6 veckor före praktiken påbörjas ska studenten lämna in en praktikplan som inkluderar en beskrivning av praktikplatsen och de uppgifter som studenten ska arbeta med under praktiken. Praktikplanen ska godkännas av kursansvarig. Innan praktiken påbörjas ska ett trepartsavtal upprättas mellan praktikgivare, student och universitet.

Länk till kursens hemsida https://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologi-ar…

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Anette Salling

Telefon: 046-222 41 55

E-post: anette [dot] salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 1 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rättssociologi: Arbetslivspraktik är 57 500 SEK.