Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Abstrakt målning. Foto.

Beskrivning

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genusintresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa.

Programmet erbjuder dig fördjupning och teoretiska verktyg för att förstå och förklara människors villkor i förhållande till medborgarskap, politiskt aktörskap, hälsa och arbete. Här behövs en intersektionell analys som omfattar kön, klass, nationalitet och processer av rasifiering och andrafiering. Under programmet ges du verktyg för att ta dig an dessa brännande frågor analytiskt, men också genom praktiskt arbete i organisationer. Programmet är forskningsförberedande men rustar dig också för att arbeta med genusfrågor nationellt och internationellt, i det civila samhället, inom näringslivet och inom kommunal och statlig sektor.

Som student på programmet får du möjlighet att profilera din utbildning inom ett av en rad olika ämnesområden så som folkhälsovetenskap, socialt arbete, utvecklingsstudier, asienstudier eller mellanösternstudier . På så sätt utvecklar du en unik spetskompetens inom programmets tematik och förbereds för olika delar av arbetsmarknaden. Du kan också välja att göra arbetslivspraktik eller att åka på utbytesstudier.

Du ansöker genom att skicka in din kandidatuppsats och eventuella tidigare akademiska meriter (allt via antagning.se) för att få din behörighet bedömd. Läs mer om viktiga datum, hur du anmäler dig och gör för att ladda upp rätt dokument på antagning.se

 

Studenten Violeta och programansvarig Maja berättar om hur det är att läsa masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa.


Programmets innehåll

Första terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Samtliga ges på engelska.

Gender in a Global World, GNVN05, 7.5 hp
Teoretisk introduktion till programmet med fokus på genus, makt och förändring. Kursen syftar till att förklara och fördjupa förståelsen för en intersektionell analys i relation till genus, sexualitet och makt. Kursen tar avstamp i dagsaktuella händelser och studenterna gör övningar i feministisk omvärldsanalys.

Gender and Nation in Europe, GNVN06, 7.5 hp
Kursen introducerar programmets inriktning mot ekonomiska, politiska och kulturella förändringar av genusregimer och samlevnad. Kursen fokuserar vidare ett postkolonialt perspektiv på nation och gemenskap i en europeisk kontext. Sexualitet, genus och etniska regimer i Europa förstås och förklaras ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Kurser inom samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp
Kurserna Designing Research in Social Sciences, SIMM52 7.5 hp och Feminist methodologies and theories of knowledge, SIMM54 7.5 hp läses på Graduate School.

Andra terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Tre av dessa ges på svenska. 

Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi, GNVN10, 7.5 hp
Kursen har fokus på arbetsmarknad, försörjning och relationen mellan betalt och obetalt arbete, produktion och reproduktion i Sverige, Europa och globalt. Kursen utforskar kopplingar mellan det lokala och det globala.

Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, GNVN08, 7.5 hp
Här undersöks länken mellan ojämlikhet, hälsa och samlevnad. Kursen syftar till att ge en bredare förståelse av hälsa och samlevnad med utgångspunkt i identitet och erkännande. Kursen fokuserar hälsa utifrån idéer om inkludering och exkludering och diskuterar effekter på hälsa och upplevelse av hälsa.

Feminist methodologies and methods, GNVN23, 7.5 hp 
Vetenskapsteoretisk kurs som fördjupar förståelsen av feministisk metodologi. Denna kurs ingår i institutionens utbud av fristående kurser på avancerad nivå.

Globala processer, lokala förändringar: Kultur, GNVN09, 7.5 hp
Kursen ger fördjupad kunskap om kultur och representation, i relation till programmets övergripande inriktning mot genus, makt, migration och social rättvisa. Kursen undersöker globaliseringens kulturella uttryck samt undersöker feministiska postkoloniala perspektiv i relation till kultur.

Välj mellan:

  • Valbara kurser inom programmets spår
  • Arbetslivspraktik
  • Utbytesstudier.

Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen, GNVM03, 30 hp

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Maria Persson

Telefon: +46 46-222 08 01

E-post: maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs kandidatexamen inom något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde innehållande examensarbete med ett genusvetenskapligt tema och/eller baserat på feministisk teori eller motsvarande.

Vidare krävs muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium samt Svenska 3/B eller motsvarande. Ekvivaliering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Baseras på betyg i kandidatuppsats och övriga kurser i kandidatexamen.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Karriär

Personer sitter vid ett bord och arbetar. I bakgrunden finns fönster ut mot en storstad. Foto.

Arbetsmöjligheter

Genus, migration och social rättvisa förbereder dig för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning.

En dator står på ett bord och tre personer sitter runt det. Foto.

Möjlighet till praktik

Under en praktik får du insikt i hur kunskaper i genusvetenskaplig teori kan användas i arbetslivet och du får chansen att lära dig mer om ett yrkesområde som du är intresserad av.

På termin 3 inom masterprogrammet kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands.

Möt våra lärare, nuvarande och tidigare studenter