Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Abstrakt målning. Foto.

Beskrivning

Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa.

Programmet erbjuder dig fördjupning och teoretiska verktyg för att förstå människors villkor i förhållande till politiskt aktörskap, hälsa, arbete, resurser och boendeförhållanden som genomgår stora förändringar och som behöver förstås utifrån en intersektionell analys som omfattar kön, klass, nationalitet och processer av rasifiering och andrafiering. Du rustas för att ta dig an dessa brännande frågor analytiskt men också i praktiskt arbete i organisationer inom de fält som berörs. Programmet har som mål att förbereda dig för arbete med genusfrågor på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan i civila samhället, näringslivet samt kommunala och statliga institutioner.

Inom programmet får du möjlighet att profilera din utbildning inom ett av en rad ämnesområden, exempelvis folkhälsovetenskap, socialt arbete, utvecklingsstudier, asienstudier eller mellanösternstudier för att utveckla en spetskompetens inom programmets tematik och därigenom förbereda dig för olika delar av arbetsmarknaden. Du kan också välja att göra arbetslivspraktik eller åka på utbytesstudier.

Du ansöker genom att skicka in din kandidatuppsats och eventuellt även tidigare akademiska meriter (allt via antagning.se) för att få din behörighet bedömd. Läs mer om viktiga datum, hur du anmäler dig och gör för att ladda upp rätt dokument på antagning.se

 

Studenten Violeta och programansvarig Maja berättar om hur det är att läsa masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa.


Programmets innehåll

Termin 1

  • Genus i en global värld, 7,5 hp
  • Genus och nation i Europa, 7,5 hp
  • Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2

  • Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi, 7,5 hp
  • Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, 7,5 hp
  • Feministiska metodologier, 7,5 hp
  • Globala processer, lokala förändringar: kultur, 7,5 hp

Termin 3

Välj mellan:

  • Valbara kurser inom programmets spår
  • Arbetslivspraktik
  • Utbytesstudier.

Termin 4

Examensarbete, 30 hp


Läs mer om kursernas innehåll på institutionens webbplats

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Maria Persson
Studievägledare
+ 46 46 222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst en kandidatexamen inom något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde innehållande examensarbete med ett genusvetenskapligt tema och/eller baserat på feministisk teori eller motsvarande. Engelska 6/B samt Svenska 3/B eller motsvarande.

Urval

baseras på betyg i kandidatuppsats och övriga kurser i kandidatexamen.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Karriär

Pil målad på röd trävägg. Foto: Unsplash

Framtidsspåret

Under programmet anordnar vi Framtidsspåret, en arbetslivsorienterande seminarie- och workshopserie där du får möjlighet att reflektera, utveckla och inspireras kring möjliga vägar in och vidare ut i arbetslivet.

Framtidsspåret innehåller en inspirationsdel och en verktygsdel.

I inspirationsdelen får du träffa människor som jobbar inom spännande områden relaterade till utbildningen. De ger dig en inblick i vägväl, strategier och erfarenheter från arbetslivet.

I verktygsdelen fokuserar vi på att planera, reflektera och förbereda dig för att söka praktikplatser och jobb. Vi tränar på att skriva texter och göra presentationer i olika genrer, undersöker olika sätt att söka jobb och vilka branscher och yrkestitlar som kan vara relevanta för dig och planerar för ditt framtida arbetsliv.

Två personer läser på ett papper. Foto.

Möjlighet till praktik

Under en praktik får du insikt i hur kunskaper i genusvetenskaplig teori kan användas i arbetslivet och du får chansen att lära dig mer om ett yrkesområde som du är intresserad av.

På termin 3 inom masterprogrammet kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands.