Socialantropologi: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Kandidatkursen fördjupar och problematiserar de kunskaper som du har förvärvat under grundkursen och fortsättningskursen.

Kursens tyngdpunkt är att självständigt författa en kandidatuppsats och de två inledande delkurserna förbereder dig för detta arbete genom att fokusera och fördjupa dina teoretiska, metodologiska och analytiska färdigheter.

Kursen ”Aktuell teori” belyser de nyaste trenderna inom antropologisk teori och hjälper studenterna att orientera sig teoretiskt inför examensarbetet. På kursen ”Metod” diskuteras forskningsdesign, forskningsetik, reflexivitet och andra metodologiska utmaningar. Du får övning i intervju- och observationsteknik och analyserar andras forskning med fokus på deras metodval.

Uppsatsarbetet upptar andra halvan av terminen och kan både baseras på litteratur och på empiri som du själv samlar in. Ämne väljs i samråd med handledaren.

Mer om utbildningen hittar du på http://soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kandidatkurser-grundniva/kandidatkurs-socialantropologi

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Socialantropologi

Besöksadress
Sandgatan 11, Hus G, Lund

Postadress
Box 114, 221 00 Lund

http://www.soc.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 1-60 hp socialantropologi, i vilka kursen Socialantropologi: Fortsättningskurs (SANA22) eller motsvarande ska ingå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper VT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) *

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Högskoleprovet (HP) *

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 17 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Kandidatkurs är 50 000 SEK.