Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsvetenskaplig etnografi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

SANN04, Samhällsvetenskaplig etnografi (Ethnography in Social Science). Ges hösttermin. Masterkurs/Avanceradnivå. (Förattvarabehörig till kurseravanceradnivåmåste du först ha blivit godkändkandidatnivå.) Kursengesengelska. 

Kursens syfte är att analysera sambandet mellan metod och teori i kvalitativ etnografi. Under kursen läser, diskuterar och analyserar du etnografiska monografier och artiklar samt genomför ett empiriskt, etnografiskt, vetenskapligt arbete. Tema och området för arbetet väljs i samråd med lärare. I kursen ingår att analysera epistemologiska frågor utifrån etnografi, historiska perspektiv samt utifrån samtida samhällsvetenskapliga inriktningar och teman. 

Kursen erbjuds som valbar kurs inom Masterprogrammet i socialantropologi (SASAN), Masterprogrammet i sociologi (SASCO) och Masterprogrammet i kulturkriminologi (SACCR) . Kursen ges även som fristående kurs. 

Om du läser denna kurs så uppfyller det kravet för vetenskapssteori som krävs för att bli antagen till alla Sociologiska institutionens masteruppsatskurser. 

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

 

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se   

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i socialantropologi, sociologi, pedagogik eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 4 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsvetenskaplig etnografi är 27 500 SEK.