Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Utvecklingslinjer inom samhällsgeografin

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som en valbar kurs på kandidatprogrammet i Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng. Studenten kan välja fördjupningsstudier inom två områden; kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom något av forskningsområdena kulturgeografi eller ekonomisk geografi. Kursen baseras på litteraturstudier med stark teoretisk förankring, men också med kopplingar till aktuell samhällspraktik. kurslitteraturen utgörs dels av fast litteratur enligt lista och dels av egen vald litteratur. Fördjupningsstudierna kan utgöra en grund för examensarbetet under utbildningens sista termin.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs samtliga kursfordringar på programmets första år samt fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng inom andra året, d.v.s. totalt minst 105 högskolepoäng. Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 oktober 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Utvecklingslinjer inom samhällsgeografin är 14 375 SEK.