Samhällsgeografi: Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

SGEL49 ges inom kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling på dess fjärde termin. Kursen utgör en för programstudenterna valbar kurs och ges inte som fristående.

SGEL49 utgår ifrån de globala hållbarhetsutmaningarna och ger en introduktion till forskningen om samhällets miljö- och hållbarhetsproblematik med särskilt fokus på samhällets energi- och materialflöden, konsumtion och handel, transporter och lokala hållbarhetsinitiativ.

I kursens senare del görs en kritisk granskning av politiska strategier för att uppnå hållbar utveckling med särskilt fokus på den lokala och regionala nivån i Sverige och övriga Europa.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng från kandidatprogrammet i samhällsplanering - urban och regional utveckling, varav minst 45 högskolepoäng från första året. Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 17 februari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv är 12 500 SEK.