Samhällsgeografi: Projektarbete

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

SGEL52 ges som en obligatorisk kurs på fjärde terminen inom kandidatprogrammet Samhällsplanering med urban och regional inriktning. Kursen ges inte som fristående kurs.

SGEL52 syftar till att ge fördjupade kunskaper i att genomföra ett projekt och avrapportera detta i formen av en vetenskaplig uppsats. Inom angivna ramar kan studenten, individuellt eller i par, välja ämne för arbetet. I kursen ingår också undervisning i rapport- och uppsatsskrivande samt en flerdagars exkursion.

Mer om utbildningen hittar du på Http://www.keg.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare: sgspl [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng från kandidatprogrammet i samhällsplanering - urban och regional utveckling, varav minst 45 högskolepoäng från första året.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

3 maj 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Projektarbete är 12 500 SEK.