Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Risk och kris i planering

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för de risker och kriser som kan påverka samhället samt de planeringsrelaterade behov som finns för att anpassa sig till de föreställningar och förändringar de ger upphov till.

Inom kursen studeras historiska och samtida riskers, krisers och katastrofers påverkan på samhället utifrån främst ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Kursen ger vidare grundläggande insikter om det svenska krishanteringssystemet med olika ansvar på olika geografiska nivåer och olika samhällssektorer. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment som ger studenten en grundläggande förståelse och färdighet att arbeta aktivt med identifiering och analyser av risker och sårbarheter utifrån ett planeringsperspektiv och inom ramen för olika planeringsprocesser. I kursen behandlas en variation av samhälleliga risker och kriser.  Kursen anknyter till svenska myndigheters, kommuners och olika organisationers arbete med att planera för ett hållbarare samhälle samt anpassa sig till ett förändrat klimat.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng från första året på kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 14 februari 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Risk och kris i planering är 12 500 SEK.