Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en masterskurs i GIS med avancerad tillämpning som bygger på tidigare studier i samhällvetenskap och på grundläggande GIS-kunskap. Kursen ges som fristående och kan även läsas inom olika utbildningsprogram.

Kursen är utformad för att utrusta studenter med de kvalificerade kunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra ett gediget och självständigt samhällsvetenskapligt forskningsarbete med GIS. Den behandlar centrala idédiskussioner och utveckling inom GIS. Under kursens gång får studenterna omfattande kunskap om teorier om och praktiska tillämpningar av GIS. En kritisk granskning av principerna för GIS behandlas vid föreläsningarna.

Genom kursen får deltagarna kvalificerade färdigheter och erfarenheter i att arbeta med högkvalitativa program och dataverktyg för inrapportering, analys, hantering och visualisering av geografisk information. Deltagarna utvecklar många olika generiska färdigheter, med betoning på rumslig analys. Genom en kombination av föreläsningar, laborationer och självständigt projektarbete säkerställer kursen ett starkt samband mellan teori och många olika möjliga tillämpningar.

Kursen ges på engelska.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 150 hp, vari det ingår ett examensarbete för en kandidatexamen i samhällsgeografi, samhällsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ett samhällsvetenskapligt orienterat humanistiskt ämne eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i GIS, t ex SGER43, GIS Geographical Information System for the Social Sciences (15 hp), eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar är 27 500 SEK.