Emil, kriminologiprogrammet

Jag valde kriminologiprogrammet för att frågor kring kriminalitet och trygghet alltid har intresserat mig.

Till Kriminologi - Kandidatprogram

Fakta: Emil

Född: 1993

Utbildning: Kriminologiprogrammet

Började studera i Lund: 2015

Kandidatexamen: sommaren 2018

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.