Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år

Beskrivning

Socialantropologi – Kandidatprogram, antagning till senare del, termin 5.

Det är nu möjligt att söka till termin 5 på Kandidatprogrammet i Socialantropologi om du redan har läst:

  • Socialantropologi: grundkurs 30 hp, SANA14
  • Socialantropologi: fortsättningskurs 30 hp, SANA25 (eller motsvarande) samt
  • 60 hp i andra ämnen.

Kandidatprogrammet i Socialantropologi (SGSAN) är en 3-årig utbildning som fokuserar på att se samband och kritiskt granska sociala konstruktioner av människor och samhällen. Under utbildningen kommer du att utveckla förståelse för skillnaden mellan människors avsikter och deras levda praktik.

Samverkan med organisationer och myndigheter är en integrerad del av utbildningen och programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydligt under den femte terminen som ägnas helt åt ”tillämpad” socialantropologi i samverkan med organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Programmet ger dig viktiga kompetenser för att arbeta med utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Du kan arbeta med bistånd och internationella frågor; integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet.

Arbetsmarknadsanknytning och praktik

Genom att gå programmet kommer du att få tillgång till både

  • den arbetsmarknadsanknytning som ingår i termin 5,
  • och även den praktikkurs som erbjuds programstudenter efter programmets avslut.

Efter programmet

Efter examen finns möjlighet att söka en praktikkurs om 30 hp som kan tillgodoräknas i en mastersexamen.

Läs mer

Läs mer om kandidatprogrammet och se programmets innehåll termin för termin på: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSAN

För mer information om kandidatprogrammet i Socialantropologi och antagning till termin 5 kontakta gärna studievägledare Lena Mårtensson, studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se, tel 046-222 68 92.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionens webbplats

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande de fyra första terminerna på Kandidatprogrammet i Socialantropologi (dvs Grund- och fortsättningskurs i Socialantropologi 60 hp (motsv SANA14 och SANA25), och därutöver 60 hp valfria avslutade kurser), samt Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 - Kandidatprogram är 345 000 SEK.