Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Malin Paradis

alumn från Service Management
Min roll är att leda projektet från första planeringsfas till genomförande och utvärdering.

Hur fick du jobbet?

Företaget hade fått mitt namn rekommenderat och jag blev kontaktad för en intervju.

Vad gör du i din roll?

Jag arbetar som projektledare för en mötesbyrå som främst inriktar sig på att arrangera världsmöten för svenska koncerner. Jag anordnar större möten både nationellt och internationellt. Min roll är att leda projektet från första planeringsfas till genomförande och utvärdering. Mina arbetsuppgifter inriktar sig främst på budgetering, logistik och säkerhetsfrågor.


Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

Min största utmaning, men också glädjen i mitt arbete, är variationen. Inget projekt är det andra likt, vilket gör att jag ständigt behöver utvecklas och söka ny kunskap inom olika branscher och företagsstrukturer.


Vad är det bästa med ditt jobb?

Att ständigt få möjlighet att arbeta med nya människor och att mina dagar ser väldigt olika ut!


Hur använder du kunskaperna du fick på utbildningen i ditt yrkesliv?

Som projektledare använder jag mina kunskaper inom ledarskap. Att ha ett bra och tydligt ledarskap hjälper mig i utvecklingen av mina projekt. Jag möter även ständigt nya människor och har därför väl användning för det servicetänk jag lärt mig. Då jag även arbetar med större budgeteringar är det användbart att ha med sig kunskaperna i ekonomi.


Hur relaterar ditt jobb till programmet/inriktningen du läste?

Jag har en ledande roll och övergripande ansvar i min arbetsposition och då behöver jag vara tydlig i mitt ledarskap för att projektet ska gå framåt. Att ha förståelse för andra människor, leverera en god service, vara disciplinerad, effektiv och att ha en övergripande syn är egenskaper jag ständigt arbetar med och som jag har nytta av efter min utbildning.


Varför valde du att läsa service management och Health?

När det var tid för mig att söka utbildning efter gymnasiet var jag fortfarande osäker på vad jag skulle vilja arbeta med framöver. Därför var det viktigt för mig att välja en bred utbildning med en inriktning som jag hade ett intresse för.

Som tidigare elitidrottare har jag ständigt varit nyfiken på kroppen och vårt välmående. Att få en större inblick i hur anställda mår på sin arbetsplats och hur jag skulle kunna vara med och påverka anställdas hälsa både psykiskt och fysiskt var därför ett självklart val för mig.

I min yrkesroll idag har jag mycket kontakt med HR-ansvariga på större svenska bolag i planeringen av större möten och konferenser. Vi arbetar mycket med projekt som sträcker sig över en längre tid med mål om en utvecklande arbetsplats med hälsoaspekten i fokus.


Hur ska man tänka om man funderar på att välja service management?

Service management är det perfekta kandidatprogrammet för dig som söker en bred och användbar utbildning att ha med sig oavsett yrkesliv framöver. En stadig grund i ekonomi och kunskaper om ledarskap och service är nyckeln till framgång oavsett inom vilket företag eller organisation du kommer att arbeta i framöver. Att lära sig att förstå människor och hur vi på bästa sätt kan bemöta varandra ligger till grund för ett lyckat arbetsliv där vi når goda resultat.


Vad skulle du ge för tips till studenterna som läser programmet?

Planera din tid väl och försök att vara ute i god tid! Samarbeta med dina kursare och diskutera mycket för att få djupare förståelse. Det hjälpte mig!

Malin Paradis

Namn: Malin Paradis

Befattning: Projektledare på mötesbyrå

Organisation: Gustavo Management AB

Läste: Service Management, Health

Tog examen: 2016

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen