Frida Pålsson Werntoft

alumn från Service Management

Jag har framförallt lärt mig att snabbt kunna ta till mig ny kunskap, sortera och prioritera. Organisations- och ledarskapskurserna går rakt in i det jag arbetar med idag och ekonomikurserna var väldigt värdefulla i min roll som Director of Sales och hotelldirektör.

Porträttfoto Frida Pålsson Werntoft

Namn: Frida Pålsson Werntoft

Befattning: Director of Passion

Organisation: Clarion Hotel

Läste: Service Management, Hotel

Tog examen: 2004