Samhällsvetenskap: Digital Etnografi

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen utgår från digital etnografi för att studera hur socialt utbyte och sociala världar i dag utspelas i uppkopplade och ouppkopplade miljöer. Därmed formuleras klassiska samhällsvetenskapliga begrepp och distinktioner på ett nytt sätt.

Kursen följer de induktiva och repetitiva principerna för etnografisk metod, vilket innebär att den tar sin början i konkret metodtillämpning för att sedan övergå till de teoretiska aspekter som är nödvändiga för det analytiska hantverket. Centralt här är att kursen är praktiskt orienterad, och att digital etnografi därmed leder fram till sociala och kulturella teorier. Ytterligare en viktig utgångspunkt är att det digitala ses såväl som en utvidgning av de rum där vardagslivet utspelar sig som något som påverkar tillvägagångssättet i etnografisk forskning. Med andra ord påverkar digital etnografi inte bara vad vi undersöker (utvidgade rum för vardagsliv) utan också hur vi undersöker det (bruket av det digitala).

Mer om utbildningen hittar du på https://www.graduateschool.sam.lu.se/academics/course-catalogue/courses-method-and-theory-science/digital-ethnography-simm35

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst 150 högskolepoäng inklusive godkänt examensarbete för kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne e ller motsvarande.Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

3 maj 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsvetenskap: Digital Etnografi är 13 750 SEK.