Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Utbildningen inom Konceptuell Scenkonst är utformad för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet.

Kursen är utformad för studenter som vill fördjupa sin konstnärliga kompetens. Den ger en mer inträngande kännedom om koncept inom det samtida scenkonstnärliga fältet.
Studenten handleds till att självständigt kunna formulera en konstnärlig frågeställning, kontextualisera sitt arbete i relation till omgivande scenkonstfält, samt ha kännedom om metoder för kunskapsinhämtning med utgångspunkt i den egna konstnärliga praktiken. 
 I delkursen Examensprojekt genomförs ett konceptuellt scenkonstprojekt från idéutveckling till färdigställande. Arbetet som ska redovisas för publik kan ske individuellt eller tillsammans med andra.
Dessutom handleds studenten att skriftligen beskriva sin arbetsprocess samt sammanfatta den kunskap som uppkommit genom den konstnärliga praktiken i en verkkommentar. I delmomentet ingår också grundläggande kunskaper om akademiskt skrivande.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.thm.lu.se/vill-studera/fristaende-kurser/teater-inriktning-konceptuell-scenkonst

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

sofie [dot] lebech [at] thm [dot] lu [dot] se

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt slutfört Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningskurs (SKÅL02).

Urval

sker genom bedömning av personligt brev med beskrivning av planerade projekt den sökande vill genomföra under kursen samt bedömning av genomförda verk/projekt under kursen Teater: Inriktning konceptuell scenkonst samt utanför utbildningen.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Malmö, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs är 200 000 SEK.