Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete under katastroftider

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Samhällskatastrofer drabbar ofta de mest utsatta värst, den pågående pandemin har tydligt visat på detta. Socialhögskolan har därför tagit fram en kurs som fokuserar på pandemiers och samhällskatastrofers sociala konsekvenser och hur vi kan förbereda oss bättre inför framtida katastrofer.

Kursens innehåll

Denna kurs behandlar pandemier och andra samhällskatastrofer historiskt och i nutid utifrån det sociala arbetets perspektiv. Hur människor reagerar och varför, hur katastrofer inverkar på det professionella arbetet och vilka solidaritetsformer uppstår under svåra samhällskriser. I samarbete med verksamma socionomer diskuterar vi på kursen lokala erfarenheter av den pågående pandemin och historiska och internationella erfarenheter av socialt arbete under katastroftider.

På kursen får du:

  • en historisk bakgrund kring pandemiers och samhällskatastrofers betydelse för socialt arbete.
  • ta del ideologiska och materiella förutsättningar för att bedriva socialt arbete under en pandemi.
  • kunskap om samtida strategier som utvecklas inom det sociala fältet för att hantera samhällskatastrofer. 
  • identifiera hinder och möjligheter för socialt arbete under tider av samhällskatastrofer. 
  • diskutera hur framtidens sociala arbete kan möta samhällskatastrofer. 

Kursen vilar på såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier som utformats i samarbete mellan forskare i socialt arbete och yrkesverksamma socionomer.

Du läser kursen online och examineras genom tre skriftliga individuella inlämningsuppgifter.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studieinformation:

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Ulrika Reichert

Telefon: 046-222 94 31

E-post: studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Norma Montesino

Telefon: 046-222 93 89

E-post: norma [dot] montesino [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2021

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

7 juni 2021 - 11 juli 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete under katastroftider är 12 500 SEK.