Socialt arbete: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

På denna kurs undersöker du det sociala arbetets samhällsvetenskapliga och socialpolitiska förutsättningar och arbetar med uppgifter som ger dig en fördjupad förståelse av det sociala arbetets organisationer och praktiska verksamheter.

Kursens innehåll

Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11) 

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Det sociala arbetet studeras utifrån teoretiska, institutionella, komparativa samt praktiska utgångspunkter.

Kursen är indelad i fyra delkurser:

  • Samhällsvetenskapliga perspektiv på individ och samhälle
  • Politik och organisation
  • Sociala arbetets organisation och praktik
  • Självständigt fördjupningsarbete

Din undervisning på kursen består av föreläsningar, seminarier och ett fältarbete du kan göra på din hemort. Du ska också självständigt skriva ett samhällsvetenskapligt uppsatsarbete som examineras vid kursens slut.

Kursen ges via internet och använder olika internetbaserade verktyg i undervisningen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.soch.lu.se/soaa22

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Ulrika Reichert
Studievägledare
046-222 94 31
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Jan Magnusson
Kursföreståndare
046-222 31 61
jan [dot] magnusson [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Socialt arbete: Grundkurs (SOAA11) eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

31 augusti 2020 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) *

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) *

Folkhögskolebetyg (BF) -

Högskoleprovet (HP) *

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 41 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.