Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du utveckla och skapa nya former för socialt arbete? Då är detta en kurs för dig. Här ges exempel på både metoder och teorier inom social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper. Kursen ges också som en uppdragsutbildning riktad mot brukarorganisationer.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring mobilisering och entreprenörskap. Kursen ingår som valfri fördjupningskurs inom socionomprogrammet och kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om:

  • förutsättningar för social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper
  • hur brukarorganisationer verkar och fungerar
  • den sociala praktiken
  • kritiska teorier inom socialt arbete
  • förändringsstrategier
  • hur man kan planera, genomföra och leda projekt i socialt arbete
  • entreprenörskap

Du får under kursen också ta del av handlingsorienterat lärande med tre samverkande delar. Handling, reflektion och personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering.

För dig som läser kursen innebär det i korthet att du får möjlighet att utveckla en projektplan och reflektera kring den tillsammans med andra studenter och personer som jobbar inom brukarorganisationer. Syftet med detta är att ge dig helt nya perspektiv på hur det går att skapa nya former för socialt arbete och understryka den centrala roll som erfarenheten har i lärandeprocessen.

Din undervisning på kursen består av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt muntliga och skriftliga deltagarpresentationer. Dessutom får du under kursen delta i en framtidsverkstad – ett demokratiskt utvecklingsforum.

Efter kursen

Målet med kursen är att ge dig lärdomar och erfarenheter för att du ska kunna bedriva ett demokratiskt och förändringsinriktat socialt arbete tillsammans med brukare. Denna kompetens kan komma till nytta i allt socialt arbete på individ-, på grupp- och på samhällelig nivå.

Öppnas för anmälan
2021-03-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator
046-222 93 14
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Arne Kristiansen
Kursföreståndare
046-222 93 31
arne [dot] kristiansen [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Inställt

UrvalsgrupperVT 2018
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2018 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2021

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2021-03-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap är 27 500 SEK.