Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete i skolan

Kurs 15 högskolepoäng
Arbetar du med elevhälsoarbete i skolan? Då ska du läsa denna kurs som ger dig kunskap om bland annat elevhälsoarbetets ramar, barns normalutveckling och problematisk utveckling, samt risk- och skyddsfaktorer. Under kursen får du fördjupade färdigheter i ett konsultativt förhållningssätt.

Kursens innehåll
Kursen ges på avancerad nivå och är till för dig som arbetar med elevhälsoarbete i skolan. Många studenter på kursen arbetar som socionom/kurator, skolsköterska, specialpedagog eller motsvarande. Kursen ges på kvartsfart över två terminer. Kursen kan ingå i en masterexamen i socialt arbete.

Under kursen får du kunskap om:

  • villkor inom elevhälsoarbete
  • förutsättningar och ramar inom skolan
  • barns normalutveckling samt kunskaper om risk och skyddsfaktorer
  • konsultativt arbete och samtal med barn, unga och deras omgivning
  • etiska dilemman och problem för professionella i mötet med barn, unga och deras nätverk
  • samverkan mellan skola, barn och föräldrar

Du studerar teorier, metoder och pedagogik i socialt arbete som kan hjälpa dig att upprätta, analysera och vidareutveckla eget konsultativt arbete med personal inom skolan. Dessutom får du en ökad medvetenhet om konsekvenserna av egna teori- och metodval och förhållningssätt.

Kurstillfällena varvas med föreläsningar, presentationer, gruppövningar och litteraturseminarier i varierande gruppstorlekar. Hur tiden fördelas är avhängigt av antal sökande till kursen.

Efter kursen
Målet är att du i ditt arbete ska kunna använda dig av teorierna och metoderna som du arbetar med under kursen. Syftet är att du skall bli mer rustad i ditt arbete med barn och unga och deras nätverk och i samverkan med annan skolpersonal. Du kommer dessutom vara bättre förberedd på att kunna kritiskt granska och använda teorier och forskningsrön som anknyter till skolans elevhälsoarbete.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.soch.lu.se/soan47

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen eller motsvarande, psykologexamen, läkarexamen, lärarexamen med vidareutbildning till specialpedagog, sjuksköterskeexamen med vidareutbildning till distrikts- eller barnsjuksköterska. Under utbildningstiden ha uppdrag inom skolan eller i samverkan med skolan. Ha minst ett års yrkeserfarenhet inom området efter examen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 25%

På svenska

20 januari 2020 - 17 januari 2021

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 202032 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete i skolan är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen