Rasmus Anderberg

Har läst kursen SOCIALT ARBETE: UTVÄRDERINGSTEORI OCH UTVÄRDERINGSMODELLER

To Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller
Rasmus Anderberg, tidigare student

Namn: Rasmus Anderberg

Yrke: Utvecklingsstrateg, Sjöbo kommun