Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper om psykisk ohälsa? Ett område som uppmärksammas alltmer i vårt samhälle och som även är något som socionomer kommer i kontakt med i sitt yrke. Då ska du läsa denna kurs.

Kursens innehåll

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och vänder sig både till yrkesverksamma och till dig som inte arbetar med dessa frågor. Du kan även använda den in en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete

Genom att gå kursen får du möjlighet att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv fokusera på olika sätt att förklara, definiera och hantera psykisk ohälsa.

Under kursen får du studera:

  • vilka konsekvenser och innebörder som ohälsa, diagnoser och behandling får för individen, dess identitet och livssituation
  • hur psykisk ohälsa drabbar sociala nätverk
  • diagnosers dubbelhet som innebär såväl möjligheter som begränsningar
  • vad som underlättar respektive försvårar återhämtning och hälsa
  • hälso- och återhämtningsfrämjande handlingsstrategier som syftar till att mobilisera och stärka resurser hos individen och sociala nätverk
  • bemötande, förhållningssätt, etiska problem och dilemman i socialt arbete med människor som har psykisk ohälsa

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt. Detta görs för att du ska få fördjupade kunskaper om olika perspektiv och problemområden i forskning och praktik inom området psykisk ohälsa.

Efter kursen

Ska du bland annat kunna problematisera skilda förklaringar till, definitioner av, och handlingsstrategier för, psykisk ohälsa samt urskilja möjliga konsekvenser av dessa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Efter kursen ska du även kunna identifiera problem och relevanta hälso- och återhämtningsfrämjande åtgärder, med fokus på mobilisering av individens och nätverkets resurser.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Leili Laanemets

Telefon: 046-222 93 78

E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046-222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Eva Palmblad

Telefon: 046-222 96 36

E-post: eva [dot] palmblad [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv är 13 750 SEK.