Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Denna kurs ger dig en fördjupad ingång i vad det innebär att forska: Vilka vetenskapliga metoder finns att tillgå? Vilka är deras vetenskapsteoretiska förankring? Hur ska olika typer av datamaterial tolkas och analyseras? Kursen ger dig ökad förmåga till att kunna arbeta självständigt med kvalificerade analyser av kvantitativt och kvalitativt datamaterial.

Kursens innehåll
Detta är en fristående kurs på avancerad nivå som har tagits fram för att du som socionom ska få ökad förståelse för kunskapsproduktion inom socialt arbete och för relationen mellan vetenskapsteori, metod och analys. Kursen är obligatorisk  inom masterprogrammet i socialt arbete.

Under kursen får du:

  • ökad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder
  • en fördjupning i olika metoders vetenskapsteoretiska traditioner, deras historik och utveckling
  • tillämpa olika metoder, lära dig tolka och analysera olika typer av datamaterial
  • kritiskt diskutera och analysera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
  • problematisera och granska olika metoders fördelar och nackdelar

Kursen ges på halvfart i en jämn takt under en hel termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska workshopar och datalaborationer.

Efter kursen
Kursen är forskningsförberedande och användbar för dig som självständigt vill kunna genomföra analyser av socialt arbete. Den är också till för dig som vill bli bättre på att reflektera över etiska förhållningssätt i relation till olika forskningsmetoder. Efter kursen kommer du dessutom kunna problematisera olika metodologiska perspektiv och begrepp i förhållande till kvalitativt och kvantitativt samhällsvetenskapligt arbete.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.soch.lu.se/soan55

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) 263

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 22 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys är 27 500 SEK.