Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professionellt socialt arbete

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du ha verktygen så att du kan reflektera och analysera interventioner i socialt arbete? På denna kurs får du göra en interventionsplan utifrån realistiska fallbeskrivningar.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill ha fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete. Kursen ingår i socionomprogrammet och kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete.

Under kursen får du:

  • verktyg för reflektion och analys av interventioner
  • ta del av realistiska fallbeskrivningar som ligger till grund för en interventionsplan
  • kunskap om hur ett socialt problem kan hanteras ur till exempel juridiska, professionella, vetenskapliga och etiska infallsvinklar

På kursen gör du ett större enskilt arbete med pedagogiska inslag som ska stimulera dig att reflektera över lärandeprocesser inom kunskapsinhämtning.

Du genomför det enskilda arbetet i form av en interventionsplan, det vill säga du tar fram ett förslag på hur ett socialt problem kan hanteras och lösas med en utvärdering ur en rad infallsvinklar. Denna interventionsplan ska också utgå från realistiska fallbeskrivningar kring någon form av problematik, samt motiveras genom stöd i aktuell forskning och i praktik. Under kursen ska du dessutom ta reda på hur professionella praktiker själva skulle angripa problemet du väljer ha i din interventionsplan.

Du får handledning av både lärare och av brukare när du gör din interventionsplan.

Efter kursen

Målet med kursen är att öka din kompetens, reflektionsförmåga och kunskap vad gäller val av intervention. Trots bibehållande av komplexitet vad gäller problembild och lösningsförsök ska du med hjälp av bland annat forskning och etik föreslå och kunna argumentera för en intervention. 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Leili Laanemets

Telefon: 046-222 93 78

E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046-222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Torbjörn Hjort

Telefon: 046-222 30 61

E-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

22 mars 2023 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

22 mars 2023 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 0 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Professionellt socialt arbete är 27 500 SEK.