Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du veta mer om hur tillvaron, inflytandet och möjligheterna till att delta i samhället ser ut för personer med en normbrytande funktionsvariation i relation till socialt arbete? Läs då denna kurs som låter dig problematisera maktstrukturer och samhällets rådande funktionsnormer och dess värderingar av vad som uppfattas som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Kursens innehåll

Denna kurs fokuserar på socialt arbete med personer som har en normerande funktionsvariation.

Du får utifrån samhällsvetenskapliga och normkritiska perspektiv, teorier och begrepp analysera och problematisera hur livsvillkor, möjligheter till inflytande och delaktighet påverkas av olika strukturella förhållanden – maktstrukturer, sociala insatser, lagstiftning, diskriminering och motmaktstrategier.

På kursen får du bland annat

  • läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har.
  • analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning, arbete och boendesituation.
  • diskutera hur det är att ha en normbrytande funktionsvariation och samtidigt vara socialt utsatt exempelvis genom våld, missbruk och fattigdom.
  • reflektera och problematisera över hur egna värderingar, din maktposition och yrkesroll påverkar relationer till personer med normbrytande funktionsvariation.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, workshoppar och studiebesök.

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en masterexamen i socialt arbete.

Efter kursen

Kursen ger dig en möjlighet till fördjupad kunskap i socialt arbete med normbrytande funktionsvariation.  Kunskapen är användbar inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivård, behandling och frivilligorganisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Normbrytande funktionsvariation

innebär att en person har en fysisk, psykiskt eller kognitiv funktionsvariation som bryter mot samhällets rådande funktionsnormer och dess värderingar av vad som uppfattas som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Röster om kursen

"Den utmanar ens sätt att se på normalitet och hur normalitet är ett 'krav' i vårt samhälle. Att reflektera kritiskt och tänka ett steg längre ger större förståelse för individer."

"Kursen väcker en medvetenhet kring hur andra människor kan ha det och att allting inte alltid är som det verkar."

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Leili Laanemets

Telefon: 046-222 93 78

E-post:

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046-222 93 14

E-post:

Kursföreståndare

Tina Mattsson

Telefon: 046-222 12 53

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Vid motsvarandebedömning krävs minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)203

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 4 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation är 27 500 SEK.