Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du veta mer om hur tillvaron, inflytandet och möjligheterna till att delta i samhället ser ut för personer med en normbrytande funktionsvariation i relation till socialt arbete? Läs då denna kurs som låter dig problematisera maktstrukturer och samhällets rådande funktionsnormer och dess värderingar av vad som uppfattas som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Kursens innehåll
Denna kurs fokuserar på socialt arbete med personer som har en normerande funktionsvariation.

Du får utifrån samhällsvetenskapliga och normkritiska perspektiv, teorier och begrepp analysera och problematisera hur livsvillkor, möjligheter till inflytande och delaktighet påverkas av olika strukturella förhållanden – maktstrukturer, sociala insatser, lagstiftning, diskriminering och motmaktstrategier.

På kursen får du bland annat

  • läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har.
  • analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning, arbete och boendesituation.
  • diskutera hur det är att ha en normbrytande funktionsvariation och samtidigt vara socialt utsatt exempelvis genom våld, missbruk och fattigdom.
  • reflektera och problematisera över hur egna värderingar, din maktposition och yrkesroll påverkar relationer till personer med normbrytande funktionsvariation.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, workshoppar och studiebesök.

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en masterexamen i socialt arbete.

Efter kursen
Kursen ger dig en möjlighet till fördjupad kunskap i socialt arbete med normbrytande funktionsvariation.  Kunskapen är användbar inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivård, behandling och frivilligorganisationer.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.soch.lu.se/soan65

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Normbrytande funktionsvariation

innebär att en person har en fysisk, psykiskt eller kognitiv funktionsvariation som bryter mot samhällets rådande funktionsnormer och dess värderingar av vad som uppfattas som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Vid motsvarandebedömning krävs minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation är 27 500 SEK.