Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan även läsa kursen som fristående kurs och använda den i en magister/masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursens innehåll

Kursen behandlar hur olika teoretiska och rättsliga kunskaper kan integreras i socialt bedömningsarbete gällande barn, unga och familj så att ett barnperspektiv erhålls.

Under kursen ges fördjupad kunskap om:

  • socialt utsatta barn och ungas situation och villkor
  • hur barn kan påverkas av olika typer av våld
  • barns behov av skydd och stöd
  • olika innebörder och tolkningar av barnperspektiv
  • konsekvenser av beslut och interventioner för barns- och ungas livs- och uppväxtvillkor
  • interprofessionellt samarbete kring barn, unga och familj

Genom fallbaserade övningar och seminariediskussioner tränas studenterna i att analysera, tillämpa och värdera olika teoretiska och rättsliga perspektiv i socialt bedömningsarbete med barn, unga och familj. Kursen avslutas med ett examinerande seminarium och en individuell skriftlig examinationsuppgift där studenten självständigt integrerar förvärvade kunskaper.

Kursen lämpar sig väl för framtida utrednings- och bedömningsrelaterat arbete men ger också en bredare kunskap om socialt utsatta barn och ungas situation, behov och rättigheter.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Leili Laanemets

Telefon: 046-222 93 78

E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046-222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Susanna Johansson

Telefon: 046-222 92 23

E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Vid motsvarandebedömning krävs minst 180 hp varav minst 90hp inom huvudområdet socialt arbete.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

16 januari 2023 - 21 mars 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv är 27 500 SEK.