Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete i det civila samhället

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vad motiverar människor att engagera sig i frivilligt socialt arbete? Och hur organiseras detta i det civila samhället? Var ska vi dra gränserna mellan offentliga aktörer, marknaden och det civila samhällets organisationer? Denna kurs ger dig ökad kunskap om det sociala arbetets roller och funktioner inom det civila samhället och samspelet med övriga aktörer i välfärdssamhället.

Kursens innehåll

Denna kurs fokuserar på idéburna, ej vinstdrivande organisationers, roller och funktioner i samhället. Det civila samhället organiserar idag olika välfärdstjänster, utvecklar gemenskaper och har ofta en samhällskritisk röst som vill skapa förändring och innovation i våra samhällen.

På kursen får du utifrån samhällsvetenskapliga teorier, empiri och begrepp analysera och problematisera det civila samhället, dess organisationer och det sociala arbetets roll i den kontexten. Du får också fördjupad kunskap om motiv och erfarenheter kopplat till socialt arbete inom det civila samhället, samt om hur gränser dras mellan offentliga aktörer, marknadsaktörer och det civila samhällets organisationer.

På kursen får du kunskap om:

  • socialpolitiska diskurser – från lokal till internationell nivå
  • teorier och nyckelbegrepp om civilsamhället på mikro-, meso- och makronivå
  • det sociala arbetets former och uttryck inom civilsamhället
  • röst- och påverkansarbete, service och gemenskaper baserade på identitet och sociala rörelser
  • Non Governmental Organizations NGOs, idag stora och månghövdade aktörer, inte minst inom bistånds-, utvecklings- och miljöarbete
  • marknadisering och professionalisering i det civila samhället.

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier, bland annat med aktörer från civilsamhället, men även studiebesök hos lokala idéburna aktörer inom välfärdsområdet.

Kursen ges på engelska och ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en masterexamen i socialt arbete.

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om det sociala arbetets roll i det civila samhället. Med kunskapen ska du kunna förstå organisationer och aktörers olika roller och funktioner i det civila samhället på lokal, nationell och global nivå. Genom att gå kursen får du också verktygen till att reflektera, förstå och värdera olika typer av sociala insatser som civilsamhället gör för utsatta grupper.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: +46 733 69 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Roberto Scaramuzzino

Telefon: +46 46 222 99 16

E-post: roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: +46 46 222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Inställt

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete i det civila samhället är 27 500 SEK.