Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund

Kurs 45 högskolepoäng

Beskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke.

Utbildningsinnehåll

Grundläggande psykoterapiutbildning är en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning.

På utbildningen förenar du ett pågående yrkesarbete med teoretiska studier, klientarbete under handledning och arbetar med din egna personliga och professionella utveckling. Klientarbete under handledning innebär att du genomför ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete med patienter/klienter på din arbetsplats under handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut på utbildningen.

Du läser inom vald terapeutisk inriktning:

  • Teori och metod, 20 hp
  • Psykopatologi och psykiatrisk diagnostik samt metoder för bedömning och problemformulering, 10 hp
  • Vetenskapsteori och behandlingsforskning 3 hp
  • Lagstiftning, etik och journalföring 2 hp
  • Handlett klientarbete 10 hp

Koppla ihop teoretisk kunskap med övningar och eget klientarbete

På utbildningen får du sätta dina praktiska erfarenheter i en vetenskaplig kontext. Och omvänt: du lär dig omsätta ny teoretisk kunskap i ett praktiskt utförande.

En stor del av studierna handlar om klientarbetet du utför och handledningen du får under utbildningens gång. Du kommer att få 120 timmars handledning i mindre grupper. Handledarna är erfarna kliniker och legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning i psykoterapi. Handledningen baseras på material från dina klientsamtal och fokuserar på klinisk tillämpning av metod och utveckling av terapeutiska färdigheter.

Då vi är en mindre grupp studenter, lärare och handledare på utbildningen utvecklas ett nära samarbete där man kan be om hjälp med det man ännu inte behärskar. På så sätt förstärks inlärningsprocessen.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet att söka till psykoterapeutprogrammet som ges av Institutionen för psykologi, under förutsättning att de övriga behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls.

Öppnas för anmälan
2024-08-15

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor och kursföreståndare

Lena Tärnhäll

E-post: lena [dot] tarnhall [at] soch [dot] lu [dot] se

Studieinformation

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet.

 

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller samtliga krav nedan:

 

1. har någon av följande akademiska yrkesexamina: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen, läkarexamen eller annan motsvarande klinisk sjukvårdande yrkesexamen om minst 210 hp

 

2. har minst två års yrkeslivserfarenhet efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattat kontakter med klienter/patienter. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.

3. Svenska 3 eller svenska B

Urval

Urval till kursen baseras på den sökandes meriter. En samlad bedömning görs av: Pågående yrkeslivserfarenhet med arbetsförhållanden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter kan ingå, tidigare yrkeslivserfarenhet efter yrkesexamen där behandlingsarbete och kontinuerliga patient/klientkontakter ingått, handledning, relevanta teoretiska kurser, examen på avancerad nivå samt publicerade vetenskapliga artiklar med relevans för psykoterapiområdet För fullständig information om urvalet se kursens hemsida – länk finns ovan

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 7 juni 2026

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-08-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund är 153 750 SEK.