Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens syfte är att ge en fördjupad grund för fortsatta studier i ämnet sociologi. Du blir bekant med både historiska och nutida socialpsykologiska och kultursociologiska perspektiv och teorier, och får kunskaper om hur dessa perspektiv och teorier tillämpas. Kursen innehåller också moment där du får använda olika centrala metoder som används för att genomföra analyser.

SOCA09, Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi. Ges hösttermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.) 

OBSERVERA: Denna kurs ingår i socialpsykologispåret. Läs mer här under. 

Under kursen behandlas förhållandet mellan individ och samhälle med hjälp av socialpsykologiska och kultursociologiska perspektiv och teorier.

Kursens övergripande syfte är att ge dig instrument för att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel kan förstås och konstrueras i samhället, och hur detta kan studeras och analyseras med hjälp av olika samhällsvetenskapliga metoder. Fokus ligger på samtida teman och problem, men kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.

Delkurs 1 (7,5 hp) Socialpsykologiska och kultursociologiska klassiker

Första delkursen tar upp ett urval av klassiska texter som har haft stor betydelse för ämnet sociologi. Texterna studeras med avseende på deras innehåll, argumentationens uppbyggnad, och deras relevans för vår förståelse av samtida samhälleliga fenomen.

Delkurs 2 (7,5 hp) Samtida socialpsykologisk och kultursociologiskteori

Delkurs 2 behandlar centrala teman inom socialpsykologi och kultursociologi från 1970-talet och framåt. Delkursen ger en förståelse för relationen mellan klassiska sociologiska texter och samtida samhälleliga teorier inom olika områden av speciellt intresse för socialpsykologiska och kultursociologiska studier.

Delkurs 3 (15 hp) Forskningsmetoder och samtida samhälleliga utmaningar.

Under denna delkurs får du träna i att undersöka samtida teman med hjälp av socialpsykologisk och kultursociologisk teori och vetenskapliga metoder. Dessa teman kan behandla till exempel sociala relationer i en digital värld, identitet, emotioner, genus, etnicitet, migration, integration, globalisering. Teman kan variera från termin till termin.

Läs mer

Denna kurs ingår i socialpsykologispåret som du kan läsa mer om på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kombinera-fristaende…  

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-pa-grundniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Sociologi 1-30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 28 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi är 50 000 SEK.