Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en introduktion till sociologisk omvärldsanalys och ger ett sociologiskt perspektiv på ekonomiska, sociala och politiska processer med betoning på global samhällsomvandling och hållbar utveckling. Målet är att du som student ska kunna förstå och kritiskt undersöka de diskussioner som vi för om den globala samhällsomvandlingen som kännetecknar den så kallade moderniteten.

SOCA26, Sociology of Global Development and Sustainability (Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling) . Ges hösttermin. Grundkurs. (En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.) Kursen ges på engelska.  

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 hp vardera.

Den första delkursen handlar om klassisk och modern sociologisk teori, liksom de ekonomiska, sociala och politiska transformationer som den klassiska sociologin fokuserade på. I fokus står de processer som legat till grund för de samhällsomvandlingar som brukar inkluderas i begreppet modernitet, såsom framväxten av suveräna nationalstater, kapitalism, byråkratier, rationalisering och ökande arbetsdelning/differentiering inom och mellan länder. Delkursen tar även upp de olika vetenskapsteoretiska ståndpunkter som formulerades av klassikerna, men som fortfarande präglar samhällsvetenskaperna.

Den andra delkursen lägger tonvikt på samtida utvecklingsutmaningar i olika delar av världen. Du blir bekant med både makro- och mikroperspektiv och fokus läggs på förändringar vad gäller statens roll, arbetsmarknader, befolkningsstrukturer och familjer. Med hjälp av sociologiska teorier och begrepp synliggörs hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas och upprätthålls av olika maktordningar kopplat till bland annat genus, sexualitet, etnicitet och klass, samt hur dessa samverkar. Delkursen fokuserar på samtida ekonomisk och politisk sociologi, samt feministisk teori.

Den tredje delkursen fokuserar på hållbarhets- och miljösociologi. Med utgångspunkt i de klassiska och samtida teorier som avhandlades i den första delkursen görs en fördjupning i samtida sociologiska perspektiv på hållbarhet och miljöfrågor. Kursen tar upp olika aspekter av hållbarhet och diskuterar miljöutmaningar utifrån olika vetenskapsteoretiska och sociologiska synvinklar, med syfte att ge en ingående förståelse av hur miljöproblem kan ramas in och förstås utifrån olika sociala och politiska infallsvinklar. Delkursen tar även upp olika typer av politiskt och socialt handlande för att åstadkomma förändringar, såsom olika politiska lösningar, och förändringar i konsumtion/vardagsliv/livsstil.

Den sista delkursen fokuserar på samhällsvetenskapliga metoder, och syftar till att ge grundläggande kunskaper i statistisk analys, samt kännedom om olika kvalitativa analysmetoder. Tonvikt läggs även på att operationalisera frågeställningar och testa olika teorier med utgångspunkt i kursinnehållet.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående grundkurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/grundkurser-pa-grund…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen   
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se  

Sociologiska institutionens webbplats      
http://www.soc.lu.se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 34 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling är 50 000 SEK.