Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Socialpsykologin intresserar sig för både individens unika egenskaper, och hur vi samspelar med andra och påverkas och utvecklas under omvärldens inflytande. Socialpsykologin har växt fram som ett forskningsfält mellan sociologi och psykologi. I kursen presenteras teorier och begrepp som kan vara till hjälp för att förstå människors samspel och de strukturella sammanhang där samspelet äger rum.

SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner. Ges vårtermin. Grundkurs. (En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.)

Kursen ger en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på förhållandet mellan individ och samhälle. Du lär känna grundläggande socialpsykologiska teorier, begrepp och undersökningsmetoder och får även lära dig att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel kan förstås och konstrueras i samhället. Fokus ligger på samtida teman och problem, men kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 hp vardera.

Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin - vetenskapen om det moderna samhället – och ämnets centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv. Delkursen behandlar vad det innebär det att tolka och förklara sociologiskt och vad som kan anses vara sociologins grundläggande forskningsfrågor. Vidare introduceras sociologins grundläggande metoder och arbetssätt för att samla in relevanta fakta. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för samtiden till exempel globalisering, arbete, konsumtion, kultur, identitet, sociala medier, social stratifiering, genus, migration och urbanisering.

Den andra delkursen behandlar socialpsykologiska klassiker inom områden som t ex studier av social interaktion inom olika institutioner och hur övergripande samhällsförändringar påverkar individers handlingar och attityder. Delkursen behandlar olika centrala teman inom socialpsykologin som t ex relationen mellan individ och samhälle, socialisation, identitet, förhållandet vi-dem, emotioner, socialt beteende, handling, främlingskap och grupprocesser.

Den tredje delkursen, lägger fokus vid samtida socialpsykologisk forskning och hur socialpsykologiska teorier och begrepp kan användas för att förstå och förklara sociala livsvillkor i vår samtid. Teman som behandlas är bland annat hur individer och grupper relaterar sig till varandra, hur stratifiering så som klass och genus påverkar individers attityder och beteenden, och hur religion, fester, sport, våld och utanförskap påverkar oss människor.

Den sista delkursen behandlar vetenskapsteori och metodologi. Under denna delkurs utvecklar du kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet och grundläggande vetenskapsteori. Under delkursen diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, empiriskt material. Kursen avslutas med att studenterna i grupp genomför en mindre fältstudie.

Mer om utbildningen

Denna kurs ingår i socialpsykologispåret som du kan läsa mer om på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kombinera-fristaende… 

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Läs mer om fristående kurser på grundnivå: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/grundkurser-pa-grund…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 47 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner är 50 000 SEK.