Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Kurs 30 högskolepoäng
Socialpsykologin har växt fram som ett forskningsfält mellan sociologi och psykologi. Socialpsykologin intresserar sig såväl för individens unika egenskaper som hur vi samspelar med andra och påverkas och utvecklas under omvärldens inflytande. I kursen presenteras teorier och begrepp som kan vara till hjälp för att förstå människors samspel och de strukturella sammanhang där samspelet äger rum.

Kursen Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner utgör en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på förhållandet mellan individ och samhälle. Kursen presenterar grundläggande socialpsykologiska teorier, begrepp och undersökningsmetoder. Kursens övergripande syfte är att ge studenten instrument för att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel förstås och konstrueras i samhället. Fokus ligger därvid på samtida teman och problem, men kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser, 7.5 hp vardera. Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin - vetenskapen om det moderna samhället – och ämnets centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv. Delkursen behandlar vad det innebär det att tolka och förklara sociologiskt och vad som kan anses vara sociologins grundläggande forskningsfrågor. Vidare introduceras sociologins grundläggande metoder och arbetssätt för att samla in relevanta fakta. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för samtiden (exempel kan vara globalisering, arbete, konsumtion, kultur, identitet, sociala medier, social ojämlikhet, migration och urbanisering).

Den andra delkursen behandlar socialpsykologiska klassiker inom områden som t ex studier av social interaktion inom olika institutioner och hur övergripande samhällsförändringar påverkar individers handlingar och attityder. Delkursen behandlar olika centrala teman inom socialpsykologin som t ex relationen mellan individ och samhälle, socialisation, identitet, förhållandet vi-dem, emotioner, socialt beteende, handling, främlingskap och grupprocesser.

Den tredje delkursen, lägger fokus vid samtida socialpsykologisk forskning och hur socialpsykologiska teorier och begrepp kan användas för att förstå och förklara sociala livsvillkor i vår samtid. Teman som behandlas är bland annat hur identiteter skapas, hur individer och grupper relaterar sig till varandra, hur stratifiering som klass, genus, etnicitet och ålder påverkar individers attityder och beteenden, hur makt och social kontroll utövas på olika nivåer.

Den sista delkursen behandlar vetenskapsteori och metodologi. Under denna delkurs utvecklar studentens kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet och grundläggande vetenskapsteori. Under delkursen diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får studenten en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, empiriskt material. Kursen avslutas med att studenterna i grupp genomför en mindre fältstudie.

Kontakt

Sociologiska institutionen
Sandgatan 11, Hus G, Lund
Box 114, 221 00 Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*

Folkhögskolebetyg (BF)*

Högskoleprovet (HP)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 202030 st

Start Höstterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen