Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fältarbete, praktik och forskningsöversikt

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som en obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS) med inriktning på sociologi. SOCB24, Sociologi: Fältarbete, praktik och forskningsöversikt (Sociology: Field Work, Internship and Research Overview). Ges vårttermin. Undervisningsspråk: Engelska

Kursens syfte är att ge de dig erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor. Den är också avsedd att ge material till den kommande kandidatuppsatsen.

Kursen är indelad i tre spår på 15 högskolepoäng, av vilka du ska välja ett.

Två av spåren ger möjlighet till fältarbete eller praktik inom en organisation för utvecklingsarbete, medan det tredje spåret, en forskningsöversikt, är ett alternativ för dig som vill stanna i Lund.

Skillnaderna mellan de tre spåren beskrivs i utbildningsplanen (kursplanen).

Läs mer om det program där denna kurs ingår Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (Development Studies - Bachelor of Science Programme): https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGUTV

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Mathematics A and Civics A. Eligibility also requires that 90 credits, or the equivalent, from the first two years of the programme have been completed. English 6/English Course B

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fältarbete, praktik och forskningsöversikt är 25 000 SEK.