Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik

Kurs 10 högskolepoäng

Beskrivning

SOCB42, Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik (Feminist Perspectives of Caring Relations and Family Policies). Ges vårtermin. Kursen ges på distans på 1/3-dels fart. Undervisningsspråk: Engelska

OBS: Denna kurs ger inte ger behörighet till vidare studier utan bör läsas som komplement till andra kurser.

Förkunskapskrav: 60 hp i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammet i sociologi och kandidatprogrammet i socialantropologi. 

Kursen handlar om feministiska perspektiv på familjepolitik och omsorgsrelationer; hur utvecklingen inom familjepolitik har påverkat olika omsorgspraktiker, med särskilt fokus på genus, generation, migration och klass. Du kommer att läsa empiriska och teoretiska texter om familjepolitisk utveckling, och undersöka dess konsekvenser för familje- och omsorgsrelationer i olika sociala och kulturella kontexter. Särskilt intresse kommer att riktas mot situationen i de Nordiska välfärdsstaterna.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående fortsättningskurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se. Observera dock att detta är en distanskurs.
 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde i kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Muntligt och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer. Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik är 16 667 SEK.